AURA
William de Bruijn en Hans Snijders vormen de kern van het bureau. Bij elkaar opgeteld hebben ze meer dan vijftig jaar ervaring opgedaan bij diverse adviesbureaus, lokale overheden en hun eigen onderneming. William ontwerpt als landschapsarchitect met een stedenbouwkundige reflex en Hans Snijders benadert de stedenbouw met een landschappelijke blik. Ze vullen elkaar aan in drie elkaar overlappende vakdisciplines: stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur. Waar nodig voegen zij collega's uit het eigen netwerk aan een projectteam toe.

William is erkend tuin-en landschapsarchitect. Van landschapsvisie tot openbare ruimte: een breed spectrum aan plannen is aan hem toevertrouwd. De kracht van William is het ontwerpen ‘door de schalen heen’. Hij wisselt abstracte strategische visies af met gedetailleerde inrichtingsplannen van pleinen en straten. In het detail bewijst zich het concept.

Hans is erkend stedenbouwkundige en heeft een rijke ervaring in stedelijke en landschappelijke opgaven, waarbij herbestemmingen en herstructureringen de bovenhand voeren. De combinatie van ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen spreekt hem aan en hij zoekt de samenwerking in alle denkbare vormen. Hans is tevens parttime docent aan de TU Eindhoven.